Arendustegevused

Hetkel on käsil Valgehobusemäe Suusa-ja Puhkekeskuse II etapp, mille tegevused peaksid olema lõpuleviidud 2017 aasta lõpuks.

Projekti lühikirjeldus

Projekti elluviimise vajaduse tingisid sesoonsusest tingitud vähene külastajate arv, talviste tegevustega seotud taristu halb seisukord ning keskuse tugitaristu edasiarendamise vajadus.
Projekti toetuse abil viiakse Valgehobusemäe tee mustkatte alla, ehitatakse rullsuusarada, rajatakse lumekrossirada, planeeritakse nõlvad, ostetakse ja paigaldatakse täiendav kunstlumetootmise süsteem, teisaldatakse suusasild, ehitatakse soojak, korv- ja võrkpalliväljak, laste mänguväljak, viiakse ellu mitmesugused elektritööd, vaatetorn muudetakse atraktiivsemaks läbi heli ja valgustuse, ostetakse ja paigaldatakse mäe- ja tuubitõstukid, suvine tuubirada, mäenõlv muudetakse turvalisemaks. Lisaks soetatakse ATV, arendatakse keskuse kodulehekülge, koolitatakse personali.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse, kui spordiasutuse konkurentsivõime tõstmine ning Kõrvemaa rekreatsioonipiirkonna turismivõrgustiku edasiarendamine.
Projekti alaeesmärkideks on vähendada keskuse külastatavuse sesoonust, suurendada keskuse ja Kõrvemaa spordi- ja turismiasutuste külastajate arvu, mitmekesistada sportimise ja vabaaja võimalusi, teha keskus klientidele oluliselt paremini kättesaadavamaks ja turvalisemaks, vähendada ilmastikust tingitud mõjusid keskuse töös, tõsta keskuses korraldatavate spordivõistluste taset, teha keskuse nähtavus internetis paremini kättesaadavamaks, suurendada keskuse töötajate professionaalsust.

Projekti tulemus

Projekti elluviimise tulemusel suureneb keskust külastatavate klientide arv 2020 aastaks 65% ehk 43 500 inimeseni aastas. Kõrvemaa, kui rekreatsioonipiirkonna külastajate arv kasvab 75 % ehk 260 000 inimeseni. Projekti tulemusena pikeneb keskuse ja Kõrvemaa külastajate siinviibimise aeg. Valgehobusemäe keskusesse ja Kõrvemaale tervikuna luuakse juurde kokku 14 uut töökohta.
Toetuse summa
Projekti toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond 1 206 037,84 euroga piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute meetmest.