Käesolev kevad on alanud SA-le Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskus hoogsalt ja tegusalt. Alates maikuust käivad keskuses hoogsad ehitustööd, mida toetatakse Euroopa Liidu poolt. Tänaseks on suurem osa riigihankeid läbi viidud ning kooskõlastatud ka EAS-ga.

Hetkel rajatakse rullsuusarada, ehitatakse laste mänguväljakut, korv-ja tenniseväljakut ning rannavolle platsi. Rajama on hakatud täiendavat kunstlumetootmise süsteemi. Ühe keerulisema tööna on suusasild tõstetud uude asukohta, andes oluliselt ruumi juurde mäele. Mäe kõrgust tõstetakse 2 m võrra ning laskumisala pikeneb ca 30 m võrra. Uude asukohta on rajatud laste kelgu-ja õppenõlv.  Alanud on  elektritöid: maa alla viiakse valgustatud suusaraja õhukaablid, uuendatakse ja kaasajastatakse mäe valgustust. Lumerõngarada rajatakse uude kohta.  Mäele ostetakse uus kaasaegne mäetõstuk ja eraldi tuubilift koos suvise tuubirajaga. Turvalisuse tagamiseks on projekteeritud nii statsionaarsed kui ka hooajalised turvapiirded. Sügiseks viiakse Valgehobusemäe 2,5 km tee mustkatte alla, mis parandab oluliselt liiklemistingimusi. Projekti „rosinaks tordil“ on Valgehobusemäe vaatetorni valgustamine ja helindamine, mis teeb temast Järvamaa Eiffeli.

Hetkel on keskuses töid tegemas 3 ehitusfirmat.

Vaatamata tõsistele ehitustöödele, on keskuse töötajatel käed-jalad  töid täis, sest ürituste korraldamine ja klientide teenindamine ehitustöödega samaaegselt, pole lihtne. Tõsi on see, et see kevad-suvine-sügisene hooaeg on meile kõigile tõsine väljakutse .

Suuremad üritused, mis keskuse abiga  korraldati oli mitmeid maikuus:  Järvamaa koolinoorte ohutuslaager „Kaitse end ja aita teist“, kus osales ligi 200 koolinoort. Meie korraldada oli ka 3-päevane Noortefoorum Balti riikide üliõpilastele, lisaks erinevate matkade korraldamine Kakerdaja rabasse ja Rehessaare suurkivi juurde. Tore on tõdeda, et meie matka –ja jooksurajad ning discgolfirajad leiavad aktiivset kasutamist paljude valla elanike poolt!

  1. mail toimus keskuses Shimano Rattamatk, kus osalejaid oli üle 100. Suurim üritus oli 3. juunil, mil toimus  Estonian Cup Valgehobusemäe Rattamaraton, mis tõi keskusesse üle 1000 ratturi. 22.-23.juuli toimub keskuses EMV maastikurattakrossis, mis toob keskusesse selle ala parimad sportlased.

Loodan, et suudame kõigi kavandatuga hakkama saada EAS-le lubatud tähtajaks.

 

Kalju Kertsmik

SA Valgehobusemäe Suusa-ja Puhkekeskus juhataja