SA Valgehobusemäe Suusa-ja Puhkekeskusel on kavas ellu viia LEADER-meetme projekt „Lumevaba perioodi teenuste edasiarendamine“

Projekti käigus on planeeritud:

-osta ja paigaldada välitingimustele vastav treeningsein

-osta maastikurattad Felt DD 70

-osta veekogul sõitmiseks vesirattad

-osta monorattaid

Projekti eesmärk on keskuse külastatavuse sesoonsuse vähendamine, lumevaba perioodil külastajate arvu suurendamine, sportimise ja vaba aja teenuste mitmekesistamine..

Projekti oodatavad tulemused:

– lumevaba perioodi külastajate arv kasvab ca 20 %

– mitmekesistuvad oluliselt vaba aja võimalused ja sportimise tingimused

– kasvab keskuse tuntus, maine ja atraktiivsus

-vähenevad sesoonsusest tingitud mõjud.

Kõik tegevused on planeeritud ellu viia 2018 aasta jooksul.